Vergunning

Voor het aanvragen van de omgevingsvergunning worden de benodigde tekeningen gemaakt en bijgeleverd, daarnaast wordt indien daar machtiging voor wordt gegeven de vergunning voor de opdrachtgever aangevraagd. Er is ook een kleinere overkapping te krijgen die vergunningsvrij kan worden gebouwd.

Aansluiting

Zonnig Rijden kan afzonderlijk op het net worden aangesloten. De mast krijgt dan een eigen netaansluiting via de netbeheerder. Dit brengt echter extra kosten met zich mee voor de netaansluiting en het vastrecht voor de aansluiting.
Een aansluiting op de meterkast van een gebouw is ook mogelijk.
Daar kan dan een groep voor aansluiting van de omvormer worden gemaakt en een 3 fase groep voor de aansluiting van het laadpunt.
Voordeel is dat er geen extra kosten worden gemaakt voor een netaansluiting.
Bij aansluiting op de meterkast van een gebouw wordt de zonne-energie die wordt opgewekt op moment dat er geen elektrische auto staat te laden door het gebouw gebruikt.

Maatwerk

Voor specifieke locatiewensen kunnen we een maatwerk oplossing aanbieden of een maatwerk oplossingen ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor overkapping gedeelten van parkeerplaatsen of parkeergarages met zonnepanelen.

Service

Zonnig Rijden zorgt ervoor dat het gebruik van de elektrisch auto wordt geoptimaliseerd. Voor beginnende elektrische rijders zorgt Zonnig Rijden voor goede uitleg en ondersteuning. Hoe meer mensen gebruik maken van de elektrisch auto hoe goedkoper het wordt voor alle deelnemers. Bij toename van het gebruik kan Zonnig Rijden eenvoudig worden uitgebreid met extra elektrische auto’s, laadpunten en zonnepanelen. Zonnig Rijden zorgt voor een goede elektrische auto en de juiste ondersteuning bij het gebruik ervan. Door het gebruik te monitoren kunnen we ook advies geven over het type EV en het optimaliseren van het gebruik en de kosten van de mobiliteit..

Marketing

Zonnig Rijden kan worden uitgevoerd in de huisstijl van het bedrijf of gemeente. De overkapping is voorzien van een brede rand die gebruikt kan worden voor marketing of uitstraling. Ook is meteen duidelijk dat er elektrisch gereden wordt op de zon.